06 425 092 09 info@bovomed.nl

Archives - September 2014

5
Sep

Einde toekenning Kosovo-medaille.

De Kosovo-medaille wordt vanaf 1 januari 2015 niet meer toegekend. Aanvragen vóór die datum zijn, mits aanvrager aan de gestelde eisen voldoet, nog wel te honoreren. Bij de recente evaluatie van de Kosovo-medaille in het Permanent Overlegorgaan Decoratiebeleid is gebleken dat deze onderscheiding niet meer voldoet aan de behoefte binnen de Krijgsmacht. Op voorstel van …