06 425 092 09 info@bovomed.nl

Archives - February 2020

18
Feb

Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven

Een combinatie van het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven met de gesp “W.KUST ATJEH 1925-1927” en het Mobilisatie-Oorlogskruis. De genoemde gesp werd toegekend aan allen die aan de krijgsverrichtingen hebben deelgenomen in de afdeeling Westkust van Atjeh 1. van en met 22 Oktober 1925 tot en met 31 December 1925 in de onderhoorigheid Bakongan van het …