06 425 092 09 info@bovomed.nl

Archives -

2
Nov

Medailleuitreiking te Den Haag

Ongeveer 40 politieagenten, burgers en marechaussees hebben gisteren in Den Haag de Herinneringsmedaille Internationale Missies ontvangen. Zij hebben in Kosovo, Afghanistan, Somalië, Libië en Mali bijzonder werk gedaan, in het belang van Nederland.

1
Nov

Handboek onderscheidingen

Op de webpagina van het Ministerie van Defensie staat het “Handboek Onderscheidingen” gepubliceerd. In dit Handboek staan verwijzingen naar wetten, Koninklijke en ministeriële besluiten, toelichtingen, richtlijnen en procedures over decoraties die voor het ministerie van Defensie van belang zijn. https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/brochures/2014/07/21/handboek-onderscheidingen/Handboek+onderscheidingen_20140721.pdf

30
Oct

Waardering voor KNIL-militairen

  Volgende maand gaan de nog laatst levende Ambonese KNIL-militairen die voor Nederland hebben gevochten hun onderscheiding ontvangen. Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) Hans van Griensven heeft zich het lot van de groep aangetrokken. Hij organiseert volgende maand een officiële ontvangst. Voor wie nog niet de medailles heeft waarop hij recht heeft, worden deze aangevraagd. Dat …

28
Oct

Nieuw Besluit draagvolgorde onderscheidingen

Op 10 oktober 2017 heeft de Kanselier der Nederlandse Orden besloten om het “Besluit draagvolgorde onderscheidingen”, dat laatstelijk gewijzigd was op 25 juli 2013, aan te passen. Dit nieuwe besluit is op 18 oktober 2017 gepubliceerd in het Staatsblad en vanaf die datum van kracht. Voor details aangaande dit onderwerp verwijs ik u naar de volgende link: …

27
Oct

Bijzondere combinatie van onderscheidingen.

Een bijzondere combinatie van onderscheidingen! “BoVomed-onderscheidingen is een bedrijf gespecialiseerd in het opmaken van onderscheidingen voor militairen en ander overheidspersoneel.”

17
Feb

Verhuizing

Bovomed-onderscheidingen is sinds vorige week verhuisd naar een nieuwe locatie. Op de Bedrijvenweg 1 te Oirschot leveren wij dezelfde goede service zoals u gewend bent van ons.

26
Nov

Koningin Máxima opent kazerne

Koningin Máxima heeft op dinsdag 26 november 2013 in Badhoevedorp de naar haar vernoemde Koningin Máximakazerne van de Koninklijke Marechaussee van het district Schiphol geopend. De koningin onthulde een kunstwerk waarin haar naam was verwerkt. In het pand zijn verschillende faciliteiten ondergebracht, zoals 340 slaapvertrekken, kantoren, sportfaciliteiten, schietbanen en een school voor interne opleidingen. Daarnaast …

Page 7 of 7