06 425 092 09 info@bovomed.nl

Batons Vrijwilligersmedaille

Batons Vrijwilligersmedaille
4
Oct

Om uniformen te voorzien van de juiste batons levert BOVOMED-onderscheidingen aan diverse veiligheidsregio’s en gemeentes in Nederland. Ook de batons behorende bij de Vrijwilligersmedaille!
BOVOMED-onderscheidingen: “Uw Trots, Onze Zorg!”

“De Vrijwilligersmedaille werd op 14 juni 1958 bij Koninklijk besluit ingesteld.
Het bevoegd gezag van de vrijwilliger kent een medaille toe aan degene die aaneensluitend of met een onderbreking van ten hoogste twee maanden gedurende een periode van tien jaren in repressieve dienst taken op het terrein van de openbare orde en veiligheid heeft verricht als vrijwilliger.”

#brandweer #politie #gemeente #vrijwilliger #openbare_orde