06 425 092 09 info@bovomed.nl

Declaratie / Veteraan

MP 31-110

REGELING UITRUSTING DEFENSIE

Artikel 10 Onderscheidingen

1. Een militair aan wie een ridderorde, ereteken of medaille is verleend, waarvan de datum van toekenning is gelegen na 30 november 1999, heeft voor de eerste aanschaf, indien de onderscheiding niet in natura wordt verstrekt, aanspraak op vergoeding van de aanschafkosten van de groot model onderscheiding en de bijbehorende baton, alsmede de eventuele opmaakkosten.

2. Indien het avondtenue deel uitmaakt van de PGU van de betrokken militair, heeft hij tevens aanspraak op de eerste aanschafkosten van de klein model onderscheiding, alsmede de eventuele opmaakkosten.

3. Indien de onderscheiding aan een of meer reeds in bezit zijnde onderscheidingen dient te worden toegevoegd, heeft de militair tevens aanspraak op de opmaakkosten van het totaal aan groot model onderscheidingen, batons en – indien het avondtenue deel uitmaakt van de PGU van de betrokken militair – klein model onderscheidingen.

Veteraan: Gewezen militairen met een veteranenpas krijgen bij ons op vertoon van deze kaart 10 % korting op de totaalprijs.