06 425 092 09 info@bovomed.nl

“Een set met een verhaal!”

“Een set met een verhaal!”
21
Oct


Achter deze onderscheidingen zit een verhaal. Een verhaal van moedig en beleidvol optreden. Oog in oog tegenover de vijand!
Deze set bestaat uit de volgende onderscheidingen:
Bronzen Kruis: where can i buy hgh Het Bronzen Kruis wordt toegekend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich door moedig of beleidvol optreden tegenover den vijand hebben onderscheiden.
Herinneringsmedaille Internationale Missies: Herinneringsmedaille Internationale Missies, toegekend voor inzet of ter beschikking stellen van de krijgsmacht als bedoeld in artikel 100, van de Grondwet, ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Aan genoemde onderscheiding worden een of meer gespen verbonden.
NAVO-medal: De NAVO-medaille is een onderscheiding van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie die wordt uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt ten opzichte van de NAVO, met name aan militairen en burgers die zich hebben ingezet in het kader van een door de NAVO geleide militaire operatie, zoals een vredesoperatie. �Uw Trots, Onze Zorg�
#militair
#defensie
#veteranen
#politie
#justitie
#douane
#brandweer
#koninklijkemarine 

#koninklijkelandmacht 

#koninklijkeluchtmacht 

#koninklijkemarechaussee

#onderscheiding