06 425 092 09 info@bovomed.nl

Einde toekenning Kosovo-medaille.

Einde toekenning Kosovo-medaille.
5
Sep

De Kosovo-medaille wordt vanaf 1 januari 2015 niet meer toegekend. Aanvragen vóór die datum zijn, mits aanvrager aan de gestelde eisen voldoet, nog wel te honoreren.

Bij de recente evaluatie van de Kosovo-medaille in het Permanent Overlegorgaan Decoratiebeleid is gebleken dat deze onderscheiding niet meer voldoet aan de behoefte binnen de Krijgsmacht. Op voorstel van dit overleg heeft minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert daarom besloten om dit ereteken per 1 januari 2015 niet meer toe te kennen.

Medaille voor lopende operatie Militairen ingezet voor de nog lopende operaties in Kosovo, kunnen nog wel in aanmerking komen voor de Herinneringsmedaille Vredesoperaties met gesp KFOR. Dit indien ze voldoen aan de daarvoor gestelde voorwaarden.