06 425 092 09 info@bovomed.nl

Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven

Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven
18
Feb

Een combinatie van het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven met de gesp “W.KUST ATJEH 1925-1927” en het Mobilisatie-Oorlogskruis.
De genoemde gesp werd toegekend aan allen die aan de krijgsverrichtingen hebben deelgenomen in de afdeeling Westkust van Atjeh
1. van en met 22 Oktober 1925 tot en met 31 December 1925 in de onderhoorigheid Bakongan van het landschap Kloeët
2. van en met 1 Maart 1926 tot en met 31 December 1927 in de tijdelijke onderafdeeling Zuidelijke Atjehsche landschappen, en
3. van en met 12 September 1926 tot en met 31 December 1927 in de onderafdeeling Tapa Toean.
De combinatie met het Mobilisatie-Oorlogskruis maakt het bijzonder. Het Mobilisatie-Oorlogskruis was bestemd voor militairen en oud-militairen, die na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940 ten minste 6 maanden in dienst waren. Of voor hen die na 9 mei 1940 en voor 19 mei 1940 in dienst waren buiten vijandelijk of door de vijand bezet gebied.
Binnenkort zal het Mobilisatie-Oorlogskruis postuum worden uitgereikt.