06 425 092 09 info@bovomed.nl

Handboek onderscheidingen

Handboek onderscheidingen
1
Nov

Op de webpagina van het Ministerie deca sustanon cycle van Defensie staat het “Handboek Onderscheidingen” gepubliceerd. In dit Handboek staan verwijzingen naar wetten, Koninklijke en ministeri�le besluiten, toelichtingen, richtlijnen en procedures over decoraties die voor het ministerie van Defensie van belang zijn.

https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/brochures/2014/07/21/handboek-onderscheidingen/Handboek+onderscheidingen_20140721.pdf