06 425 092 09 info@bovomed.nl

Informatie

De militair / veteraan / burger draagt op zijn uniform / burger tenue de door hem / haar verdiende onderscheidingen in verschillende vormen. 

Tijdens bepaalde gelegenheden worden de medailles gedragen. Deze medailles worden op een voorgeschreven manier opgemaakt en op de borst gedragen. Op het dagelijks tenue worden deze medailles vervangen door batons. Deze batons geven middels de verschillende kleurstellingen aan welke medailles de desbetreffende militair / veteraan heeft verdiend.

Vooral bij herdenkingen, reünies en officiële gelegenheden maar ook tijdens de dagelijkse dienst hebben onderscheidingen een belangrijke rol omdat de militairen/burgers/veteranen elkaar herkennen aan de onderscheidingen.

Men ziet zo in het algemeen wie nog meer veteraan is of men herkent aan de kleur van het draaglint en/of medaille de makkers die aan een zelfde operatie/uitzending hebben meegedaan of een bijzondere prestatie hebben geleverd.

Het opmaken van deze militaire medailles en batons is een ambacht dat door specialisten handmatig wordt uitgevoerd. De medailles en batons moeten aan bepaalde eisen, welke zijn gesteld in verschillende instructies/ staatsbladen / staatscouranten, voldoen. Zo zijn er instructies over de manier van opmaken, draagwijze en is de volgorde van opmaken vastgesteld door de KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN.

BOVOMED-onderscheidingen zorgt ervoor dat de opmaak van uw medailles / batons voldoet aan deze eisen. Verder worden de medailles en batons op een dusdanige wijze opgemaakt dat ze makkelijk zijn te bevestigen op uw uniform / burger tenue middels een zogenaamde “pin-knijpsluiting”.

Tevens streven wij ernaar om uw opdracht ten spoedigste te behandelen om een lange wachttijd tegen te gaan. U wilt tenslotte de medailles / batons zo snel mogelijk tot uw beschikking hebben en dragen.