06 425 092 09 info@bovomed.nl

Kleinmodelset

Kleinmodelset
6
Sep

Verzoek van een verzamelaar om een set kleinmodel op te maken. De set bestaat uit de volgende onderscheidingen van links naar rechts.

1. Oorlogsherinneringskruis. Het Oorlogsherinneringskruis werd in Nederland bij Koninklijk Besluit no. 6 van 16 maart 1944 ingesteld en verving het oude Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven. Deze laatste onderscheiding werd voor bijzondere campagnes toegekend maar het Oorlogsherinneringskruis was een veel algemenere onderscheiding voor allen die in de oorlog tegen Duitsland, Japan en hun bondgenoten in de krijgsmacht of in de handelsvloot, vissersvloot of burgerluchtvaart hadden gediend.

2. Ereteken voor Orde en Vrede voorzien van de jaartekens 1946 en 1947. Het Ereteken voor Orde en Vrede werd door Koningin Wilhelmina der Nederlanden op 12 december 1947 in een Koninklijk Besluit ingesteld. Het ereteken wordt toegekend aan de militairen van de drie toenmalige krijgsmachtonderdelen en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger die in het toenmalige Nederlands-Indi�, dan wel Indonesi�, en de aangrenzende zeegebieden, tussen 3 september 1945 en 4 juni 1951 ten minste drie maanden in werkelijke dienst zijn geweest.

3. Onderscheidingsteken voor Langdurige, Eerlijke en Trouwe Dienst onder de rang van tweede luitenant.

4. Vaardigheidsmedaille van het Nederlands Olympisch Comit�. Ingesteld in 1914 als beloning voor het behalen TURINABOL FOR CUTTING van de vaardigheidsproeven van het Nederlands Olympisch Comit�.

5. Het Nationale Vijfkampkruis van de Nederlandse Sport Federatie is de opvolger van het in 1959 afgeschafte Militaire Vijfkampkruis dat door het Nederlands Olympisch Comit� werd uitgereikt. �Uw Trots, Onze Zorg!�

#militair #defensie #veteranen #politie #justitie #douane #brandweer #schutterij #onderscheidingen #koninklijkemarine #koninklijkelandmacht #koninklijkeluchtmacht #koninklijkemarechaussee