06 425 092 09 info@bovomed.nl

Medaille voor leden Border Security Team!

Medaille voor leden Border Security Team!
9
Nov

De leden van de 5e en 6e rotatie van het Border Security Team (BST) kregen vandaag in Nieuwegein de Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen uitgereikt voor hun inzet.

De gedecoreerden maakten deel uit van de Border Security Teams die vanaf januari 2017 tot juli 2017 de Grieken ondersteunden bij hun grensbewaking op het eiland Chios. De BST-leden voerden grensbewaking uit op zee en aan landzijde, brachten migratiestromen in booty perfect kaart en onderkenden signalen van mensensmokkel. Het werk werd verricht onder de vlag van het Europese agentschap Frontex dat EU-lidstaten ondersteunt bij het bewaken van de buitengrenzen.

De BST’s werden geleid door de Koninklijke Marechaussee en bestonden daarnaast uit een mix van defensiepersoneel (marechaussee, marine, landmacht en het Commando Diensten Centra), medewerkers van de nationale politie, de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Dienst Justiti�le Inrichtingen (DJI), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).