06 425 092 09 info@bovomed.nl

Medailles grootmodel

Medailles grootmodel:

Indien u een medaille heeft ontvangen wordt deze meestal uitgereikt, hangend aan het lint. Om deze medaille te mogen dragen wordt de medaille “opgemaakt”.

Het opmaken van de medaille geschiedt volgens de daarvoor geldende richtlijnen. De medaille wordt ingelegd in het lint. BoVomed maakt uw medailles in de juiste volgorde, en op de juiste wijze, op. Deze medailles worden op een (1) plaat bevestigd en aan de achterzijde voorzien van een zogenaamde “pin-knijpsluiting”. Hierdoor worden de medailles makkelijk en snel op uw uniform/burger jas bevestigd en losgemaakt.

De draagvolgorde is vastgelegd in het besluit “draagvolgorde onderscheidingen” van de kanselarij der Nederlandse orden. Medailles en nieuwe medailles worden ingesteld middels een instellingsbesluit in de Staatscourant.

Tevens worden de medailles na opmaak voorzien van eventuele (jaar)cijfers, nummers, sterren of gespen zoals bijvoorbeeld  “ISAF”,  “UNMISS”  of “Libanon 1979”.