Batons Vrijwilligersmedaille brandweer

19 augustus 2020

Het BOVOMED-product is ook bij brandweer-Nederland gewenst. Batons t.b.v. de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid.

Vele vrijwilligers doen dienst bij de brandweer en hebben na 10 jaar recht op de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid. In het instellingsbesluit van genoemde onderscheiding staat omschreven wanneer iemand recht heeft op genoemde onderscheiding. Het volgende staat vermeld:

“Het bevoegd gezag kent een medaille toe aan degene die aaneensluitend of met een onderbreking van ten hoogste twee maanden gedurende een periode van tien jaren in repressieve dienst taken op het terrein van de openbare orde en veiligheid heeft verricht als vrijwilliger. Het bevoegd gezag kent een jaarteken toe aan de vrijwilliger die aaneensluitend of met een onderbreking van ten hoogste twee maanden gedurende een periode van vijftien, twintig, vijfentwintig, dertig, vijfendertig respectievelijk veertig jaren taken heeft verricht als vrijwilliger op grond waarvan hem de medaille is toegekend.”

  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!