BOVOMED respecteert uw privacy

Uw privacy vinden wij belangrijk. We doen er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat de gegevens die u met ons deelt op een veilige en betrouwbare manier worden behandeld. Wilt u weten hoe wij hiervoor zorgen en welke informatie wij verzamelen? Hieronder leggen we dit stap voor stap uit. Dat is onze transparante manier van werken.

BOVOMED-onderscheidingen, gevestigd aan
De Stad 10
5688 NX, Oirschot
Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.bovomed.nl
De Stad 10
5688 NX, Oirschot
Nederland
0642509209
Andre Vogel is de Functionaris Gegevensbescherming van BOVOMED-onderscheidingen hij is te bereiken via info@bovomed.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

BOVOMED-onderscheidingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bovomed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. BOVOMED-onderscheidingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

U heeft als klant het recht om uw toestemming voor gebruik van bovenstaande doeleinden weer in te trekken. Na een verkregen verzoek zal BOVOMED-onderscheidingen er zorg voor dragen dat uw gegevens zullen worden verwijderd uit het administratiesysteem.

Delen van persoonsgegevens met derden

BOVOMED-onderscheidingen verstrekt uw persoonsgegevens NIET aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BOVOMED-onderscheidingen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. BOVOMED-onderscheidingen maakt gebruik van Google Analytics om website statistieken bij te houden en de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Google Analytics maakt gebruik van (tracking) cookies genaamd _ga-cookie. We hebben ervoor gezorgd dat alle IP adressen geanonimiseerd worden (door het laatste octet te verwijderen). De data kan dus niet herleid worden naar een individueel persoon. Tevens worden de cookies na 26 maanden verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BOVOMED-onderscheidingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bovomed.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BOVOMED-onderscheidingen wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BOVOMED-onderscheidingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bovomed.nl.

 • Meer dan 15 jaar ervaring!
 • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
 • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
 • Flexibele en snelle levering!