Eremedaille voor verdienste politie

25 juni 2021

Erkenning en waardering

De hoogste onderscheiding binnen de Nederlandse politie, de Eremedaille voor verdienste, is op 24 juni 2021 aan 4 politiemensen uitgereikt. Deze medaille is een bijzondere vorm van erkenning en waardering. Daarom vond de ceremonie plaats in de Ridderzaal in aanwezigheid van de minister van Justitie en Veiligheid.

Toelichting

De politie treedt op bij incidenten, rampen en grootschalige calamiteiten. Zij is vaak als eerste ter plaatste bij ongelukken, overlijden en geweld in huiselijke sfeer of op straat. De politie heeft ook een belangrijke internationale taak bij vredesmissies. Iedere politiemedewerker kan vanuit zijn of haar vak te maken krijgen met een gebeurtenis die veel impact heeft op het individu en op de samenleving. Van de politie wordt verwacht dat ze moedig optreedt, ook daar waar anderen een stap terug doen. De politie wordt gevraagd om desnoods met gevaar voor eigen leven situaties met geweld tegemoet te treden. Dit doet zij vanuit haar kernwaarden integer, betrouwbaar, moedig en verbindend, zoals beschreven in het inrichtingsplan nationale politie.

politie opmaak onderscheidingen politie

Opmaak Eremedaille voor verdienste politie en Medaille voor trouwe dienst en langdurige dienst Nederlandse politie.

Het besluit

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie, van 9 maart 2015, kenmerk 622180, houdende toekenning van de Eremedaille voor verdienste politie aan ambtenaren van politie die een bijzondere politie prestatie hebben geleverd, ofwel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse politie (Besluit tot een Eremedaille voor verdienste politie)
De Minister van Veiligheid en Justitie, gehoord de korpschef van politie.

De Linten

BOVOMED-onderscheidingen is het enige bedrijf die het lint in 27 mm van de Eremedaille voor verdienste politie in zijn bezit heeft. Hierdoor zijn wij in staat om de medailles voor de gedecoreerde politiemensen op te maken. Tevens hebben wij ook het lint voor de Medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie op voorraad en kunnen we alle politiemensen voorzien van mooie opgemaakte medailles. Op 24 juni 2021 zijn er geen uitreikingen geweest voor de vrouwelijke politiemensen. De vrouwelijke uitvoering van de Eremedaille wordt uitgereikt met het lint in strikvorm, zoals getoond op onderstaande foto.

Ere van verdienste voor politie

vrouwelijke uitvoering

Zelf ook in het bezit van medailles?

Bent u ook van de Politie? En bent u op zoek naar een bedrijf die uw onderscheidingen professioneel op kan maken? Wij helpen u daar graag mee!

Contact opnemen
  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!