Dapperheidsonderscheidingen

11 september 2020

Het Nederlandse decoratiestelsel kent verschillende militaire dapperheidsonderscheidingen, ter beloning van uitzonderlijk moedig optreden in oorlogstijd of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Bij voordracht voor een dapperheidsonderscheiding wordt advies gevraagd van de Commissie Dapperheidsonderscheidingen van het Ministerie van Defensie.

BOVOMED-onderscheidingen levert kleinmodel onderscheidingen voor dragers van dapperheidsonderscheidingen. Kleinmodel onderscheidingen worden gedragen op een militair avondtenue (AT) of civiel op een rokkostuum of smoking.

Op getoonde foto liggen de onderscheidingen hieronder beschreven van links naar rechts:

Bronzen Leeuw

De Bronzen Leeuw is in 1944 ingesteld, en is bedoeld voor militairen, die zich ten behoeve van de Nederlandse Staat in de strijd tegenover de vijand door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. Behalve aan Nederlandse militairen, kan de Bronzen Leeuw ook worden uitgereikt aan Nederlandse burgers en buitenlanders. Sinds 1944 hebben 1210 mensen de Bronzen Leeuw ontvangen.

Bronzen Kruis

Het Bronzen Kruis, ingesteld in 1940, wordt toegekend aan Nederlandse militairen, die zich ten behoeve van de Nederlandse Staat door moedig of beleidvol optreden tegen de vijand hebben onderscheiden. Behalve aan Nederlandse militairen, kan het Bronzen Kruis ook worden uitgereikt aan Nederlandse burgers en buitenlanders. Sinds 1940 hebben 3497 mensen het Bronzen Kruis ontvangen.

Kruis van Verdienste

Het in 1941 ingestelde Kruis van Verdienste wordt verleend aan Nederlanders en buitenlanders, die zich in het belang van de Nederlandse staat in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden hebben onderscheiden. Directe confrontatie met de vijand is voor dit Kruis dus geen vereiste. Sinds 1941 hebben 2083 mensen het Kruis van Verdienste ontvangen.

Vliegerkruis

Het Vliegerkruis is in 1941 ingesteld en is bedoeld voor Nederlandse militairen die – gedurende één of meerdere vluchten ten behoeve van de Nederlandse Staat in een vliegtuig – zich door daden van initiatief, moed en volharding, tegenover de vijand of in verband met vijandelijke actie, hebben onderscheiden. Ook niet-militairen en buitenlanders kunnen, onder dezelfde voorwaarden, in aanmerking komen voor decoratie met het Vliegerkruis. Sinds 1941 hebben 735 mensen het Vliegerkruis ontvangen.

bron: lintjes.nl

  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!