De Douane onderscheidingen

15 oktober 2021

Bovenstaande set bestaat uit:

 • Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties met het lint voor deelname aan de missie op Cyprus (UNFICYP).
 • Herinneringsmedaille Vredesoperaties met de gesp SFOR.
 • Onderscheidingsteken voor Langdurige dienst Douane.
 • UN-medal Peacekeeping Force in Cyprus.
 • NATO-medal Former Yougoslavia.

De Douane onderscheidingen

De Douane is een overheidsdienst die belast is met het toezicht houden op invoer, uitvoer en doorvoer van goederen in Nederland. Te denken valt hierbij de inning van douanerechten en het bestrijden van smokkel van verboden goederen.

De taken en bevoegdheden van een douanedienst zijn verschillend per land. De bevoegdheden van de Nederlandse Douane worden ontleend aan de Algemene Douanewet, Douane- en Accijnswet BES en aan de status van douanemedewerkers als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Dragen van onderscheidingen

Sinds 2005 heeft de Nederlandse Douane besloten om batons en onderscheidingen op hun uniformen te gaan dragen. Hiervoor is door de douane een draagvolgorde vastgesteld:

 1. Ridderorden;
 2. Dapperheidsonderscheidingen;
 3. Reddingsmedailles, medailles Diplome d’Honneur;
 4. Eretekens of medailles voor deelname aan uitzendingen naar het buitenland;
 5. Onderscheidingstekens voor langdurige dienst bij de de Belastingdienst;
 6. Herinneringsmedailles van evenementen rond het Koninklijk Huis;
 7. Onderscheidingstekens voor betoonde lichamelijke vaardigheden;
 8. Onderscheidingen voor verdiensten (jubilea, etc.);
 9. Eretekens voor deelname aan internationale uitzending door EU of WEU.

Onderscheidingen van de Nederlandse Douane

Diplome d’Honneur

Het Diplome d’Honneur is ingesteld in 1994 en wordt jaarlijks op de Wereld Douanedag uitgereikt door de World Customs Organization. Het Diplome d’Honneur is geen Nederlandse onderscheiding. Het is dan ook opvallend dat zij in de draagvolgorde voor de Douane tussen Nederlandse onderscheidingen in wordt gedragen. Het lint van het Diplome d’Honneur is verdeelt in twee gelijke vlakken blauw en wit. Op de baton wordt een miniatuur van de medaille gedragen.

de douane onderscheidingen

Diplome d’Honneur

Herinneringsmedaille Gemeenschappelijke Grenscontroleteams 2005-2007

De Gemeenschappelijke Grenscontroleteam (GGCT) was een samenwerking van de Douane Nederlandse Antillen, het Korps Politie Nederlandse Antillen, de Koninklijke Marechaussee en Douane Nederland. Het team is in 2005 opgericht voor de internationale luchthavens van de Nederlandse Antillen.

Vanuit de Nederlandse overheid werd een bijdrage geleverd van 13 leden van de Koninklijke Marechaussee en 12 Douane-beambten.

De Herinneringsmedaille GGCT 2005-2007 bestaat uit een bronzen medaille waarop het wapen van de Nederlandse Antillen (een gekroond schild waarop binnen een rood geëmailleerde rand vijf blauw geëmailleerde sterren te zien zijn), rustend op een krans van laurierbladeren. Onderaan de laurierkrans een lint waarop het woord “DOUANE” en langs de bovenrand staat en relief “G.G.C.T.”.

De medaille hangt aan een rood-wit-blauw gestreept lint. Wordt alleen het lint gedragen, dan wordt hierop een miniatuur van de medaille gedragen.

De Douane onderscheidingen

Herinneringsmedaille Gemeenschappelijke Grenscontroleteams 2005-2007

Onderscheidingsteken voor langdurige dienst Douane

Ingesteld omstreeks 2010 en uitgereikt voor langdurige dienst bij de Douane. Het wordt uitgereikt voor 12,5 (brons), 25 (zilver) of 40 (goud) jaar dienst.

Het is een ronde medaille met het embleem van de Douane op een groen geëmailleerd rond vlak. Daaromheen een blauwe band met vijfpuntige sterren (symbool voor de Europese Unie). Het geheel omvat door een lauwerkrans en gekroond met een blauw geëmailleerde koningskroon.
De keerzijde van de medaille is vlak en vertoont de inscriptie: “WWW.DELTAHOUTEN.NL“.

Het lint is groen en heeft in de linkerhelft één (brons), twee (zilver) of drie (goud) gele banen. Wordt alleen de baton gedragen dan wordt op de rechterhelft tevens een miniatuurversie van de medaille in de juiste metaalsoort gedragen.

De douane onderscheidingen

Onderscheiding voor langdurige dienst Douane Nederland

bron: onderscheidingen.nl

Wilt u uw onderscheidingen op laten maken?

Bent u ook in het bezit van onderscheidingen? En bent u op zoek naar een bedrijf die uw medailles professioneel op kan maken? Wij helpen u daar graag mee!

Contact opnemen
 • Meer dan 15 jaar ervaring!
 • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
 • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
 • Flexibele en snelle levering!