De Litouwse strijdkrachtenmedaille

13 augustus 2021

De Litouwse strijdkrachtenmedaille voor bijdrage aan wederzijdse steun wordt toegekend en uitgereikt aan militair en burger-personeel voor het voltooien van een inzet in de Republiek Litouwen. Militair en burgerpersoneel van NAVO-lidstaten komen in aanmerking voor de Medaille: na voltooiing van een missie van tenminste vier maanden in de Republiek Litouwen. De medaille kan slechts éénmaal aan een persoon worden uitgereikt. De medaille en het certificaat worden uitgereikt na voltooiing van de missie in de Republiek Litouwen.

Oostflank en NAVO-activiteiten

Rusland nam de Krim illegaal in en houdt daaraan vast. Het land probeert daarbij Oekraïne instabiel te maken. Verder versterkt Rusland zijn militaire kracht in het meest westelijke deel van het land. Daarbij oefent het Russische leger regelmatig dicht bij NAVO-landen. Dat gebeurt tegen de afspraak in niet altijd aangekondigd.

Ook gebruikt Rusland steeds vaker hybride middelen. Dat betekent dat het land op een niet-militaire manier oorlog voert: bijvoorbeeld met cyberaanvallen en het verspreiden van onjuiste informatie. Dit soort methodes zorgt voor verwarring en bemoeilijkt besluitvorming binnen het bondgenootschap.

De NAVO wil Rusland niet provoceren, is niet uit op confrontatie en wil in gesprek blijven. Maar het bondgenootschap neemt wel maatregelen om zich aan te passen aan de veranderde veiligheidsomgeving. De NAVO-acties zijn verdedigend en in verhouding.

Maatregelen NAVO

Met snel inzetbare eenheden als de NATO Response Force en daarbinnen de Very High Readiness Joint Task Force kan de NAVO snel op dreigingen reageren. Vooral de Oost-Europese NAVO-partners zijn bang voor de dreiging vanuit Rusland. Op de NAVO-top in 2016 werd daarom besloten multinationale battlegroups te stationeren in Polen en de Baltische Staten. De NAVO versterkt ook de Zwarte Zee-regio met schepen en in Roemenië richt ze een multinationale trainingsbrigade op. NAVO-schepen varen daarnaast vaker in de Oostzee.

Deze maatregelen tonen de bondgenootschappelijke solidariteit. De militaire versterking in Oost-Europese partnerlanden is duidelijke taal naar Rusland: als jullie ons verdragsgebied schenden, leidt dat tot directe betrokkenheid van het hele bondgenootschap.

Nederlandse inzet

Defensie zette voor het eerst in 20 jaar weer tanks in in het buitenland. Op 31 juli 2021 kwamen de Leopard 2A6-gevechtstanks aan in Litouwen. De bijdrage is voor de NAVO-inzet “enhanced Forward Presence” (eFP).
De tanks kwamen ’s ochtends met de trein vanuit Duitsland aan in Gaizunai. Vandaar gingen zij over de weg naar de kazerne in het nabijgelegen Rukla. Dat is de thuisbasis van de Multinationale Battlegroup in Litouwen, waar Nederland deel van uitmaakt.

Zwaar uitgerust

De Leopards behoren samen met infanteristen, genisten en geneeskundige militairen tot een Nederlands gevechtsteam. 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte levert vrijwel al het personeel. Verder werden CV90-gevechtsvoertuigen, Boxers, Fennek-verkenningsvoertuigen en de bergingstank Buffel ingezet.

Het eerste gedeelte van de Nederlandse militairen was een week eerder in Litouwen aangekomen. De rest volgde snel. Er waren toen weer meer dan 250 Nederlanders werkzaam in deze Baltische Staat. Deze 10e Nederlandse rotatie blijft daar een half jaar.

Andere landen die op dit moment onderdeel uitmaken van de vooruitgeschoven NAVO-presentie in Litouwen, zijn Duitsland, België, IJsland, Luxemburg, Noorwegen en Tsjechië. Naast Nederland hebben ook Duitsland en Noorwegen in deze rotatie tanks in hun bewapening. Verder leveren de verschillende deelnemende landen staffunctionarissen, infanteristen, verkenners, artilleristen, genisten, medici en logistieke medewerkers.

Terug van weggeweest

Defensie beschikte ooit over bijna 1.000 tanks, maar deze zijn de afgelopen decennia gefaseerd wegbezuinigd. In 2011 werd het laatste schot gelost en werden de meeste tanks verkocht. In 2015 richtte de landmacht weer een peloton op voor kennisbehoud. Dit peloton is in 2017 opgegaan in het Duits-Nederlandse 414 Tankbataljon dat onder 43 Gemechaniseerde Brigade valt.

Nederland bemenst binnen dit tankbataljon het 4e eskadron. Deze eenheid is in Bergen-Lohheide gestationeerd en beschikt volledig inzetbaar over 18 tanks. Een aantal cavaleristen van deze eenheid wordt nu met hun tanks in Litouwen voor het eerst ingezet.

De set kleinmodel onderscheidingen bestaat uit de volgende onderscheidingen:

De Litouwse strijdkrachtenmedaille


-Herinneringsmedaille -Internationale Missies met een drietal gespen.
-Onderscheidingsteken voor Langdurige Trouwe Militaire Dienst in zilver
-Landmachtmedaille
-TMPT-kruis
-UN-medal -MINUSMA (Mali)
-NATO-medal met de gesp ISAF
-Lithuanian Armed Forces Medal for Contribution to Mutual Support

  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!