Ereteken voor Orde en Vrede

27 augustus 2020

Voor een klant het Ereteken voor Orde en Vrede opnieuw opgemaakt. Het lint was verkleurd na al die jaren en er moesten drie gespen op geplaatst worden. Op de baton van genoemde onderscheiding worden per gesp een bronzen zevenpuntige ster geplaatst. Aangezien het drie sterren betreft is er gebruik gemaakt van 37 mm lint in plaats van het normale, 27 mm lint.

Wikipedia zegt het volgende over het Ereteken voor Orde en Vrede:

Het Ereteken voor Orde en Vrede werd door Koningin Wilhelmina op 2 december 1947 in een Koninklijk Besluit ingesteld. De tienduizenden Nederlandse militairen in toenmalig Nederlands-Indië moesten voor hun inzet kunnen worden beloond.

Het ereteken wordt toegekend aan de militairen van de drie toenmalige krijgsmachtonderdelen en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger die in het toenmalige Nederlands-Indië, dan wel Indonesië, en de aangrenzende zeegebieden, tussen 3 september 1945 en 4 juni 1951 ten minste drie maanden in werkelijke dienst zijn geweest.

Volgens de formele eisen van het Koninklijk Besluit liep de toekenningsdatum tot 27 december 1949 (de datum waarop de soevereiniteitsoverdracht aan de regering van Soekarno plaats had). Na veertig jaar is deze periode alsnog verruimd tot de periode tussen 3 september 1945 en 4 juni 1951. Nederlandse troepen waren tot 1951 in Indonesië gelegerd en hebben geholpen bij het overdragen van administratieve, politionele en militaire functies aan Indonesische bestuurders en militairen en het evacueren van duizenden Nederlandse onderdanen die op eigen wens uit de nieuwe Republiek Indonesië werden gerepatrieerd.

Het ereteken kon ook aan burgers worden toegekend die zich in de gestelde periode in het toenmalige Nederlands-Indië verdienstelijk hebben gemaakt voor de strijdkrachten. Het ereteken, eventueel met gesp of gespen kan postuum worden toegekend.

bron: wikipedia

  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!