Ereteken voor Verdienste in brons

20 januari 2021

Het Ereteken voor Verdienste is ingesteld bij besluit van de Minister van Defensie van 16 april 1987, nr. PO 87/055/2101, houdende de instelling van het Ereteken voor Verdienste. Het Ereteken voor Verdienste in goud of in zilver wordt door de minister toegekend en uitgereikt aan degene die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd dan wel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse krijgsmacht. Omdat dit in hoge mate individueel is bepaald, is afgezien van het formuleren van nadere criteria.

In de loop der tijd is echter gebleken dat er behoefte bestaat aan nadere onderscheidende criteria, zodat duidelijk wordt dat het Ereteken in goud is bedoeld voor degene die zich aangaande de gehele krijgsmacht op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt en dat het Ereteken in zilver is bedoeld voor degene die dit ten aanzien van meerdere krijgsmachtdelen heeft gedaan. Het leveren van een uitzonderlijke prestatie is niet nader gespecificeerd omdat het definiëren van een uitzonderlijke prestatie sterk afhangt van de omstandigheden van het geval.

Daarnaast is gebleken dat er behoefte bestaat aan een bronzen variant, die -naast het leveren van een uitzonderlijke prestatie- verdienstelijkheid jegens een krijgsmachtdeel betreft. De instelling van een bronzen variant maakt het mogelijk om met een defensiebreed herkenbare onderscheiding verdienstelijk gedrag in meerdere gradaties te belonen. Het maakt bovendien een evenwichtiger toekenning van Eretekens in de organisatie mogelijk.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-46303.html

De set onderscheidingen bestaat uit de volgende onderscheidingen. Van links naar rechts:

  • Ereteken voor Verdienste in brons.
  • Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties voorzien van cijfer 2.
  • Onderscheidingsteken voor Langdurige Trouwe Militaire Dienst in zilver.
  • Inhuldigingsmedaille 2013.
  • Landmachtmedaille.
  • NATO-medal voorzien van de gesp “FORMER YOUGOSLAVIA”.
  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!