European Community Monitoring Mission

24 juli 2021

BOVOMED-onderscheidingen heeft op verzoek van een klant zijn verloren onderscheidingen terug verkregen. Het lastigste te verkrijgen was de ECMM-medal van de European Community Monitoring Mission (ECMM) / European Union Monitoring Mission (EUMM).

Geschiedenis Joegoslavië

Bestuurlijk bestond het multiculturele Joegoslavië sinds haar oprichting in 1945 uit 6 deelrepublieken. Die kenden sinds een grondwetswijziging in 1974 een grote mate van zelfstandigheid. De oliecrises en de daarmee gepaard gaande economische ellende, maar ook de opkomst van het Servische nationalisme, zorgden in de loop van de jaren ’80 voor een fataal mengsel. Het zou het einde van de federatie inluiden.

Servische identiteit

De Serviërs wensten een krachtige Joegoslavische eenheidsstaat te behouden. Dit om het behoud van hun politieke macht en culturele identiteit te garanderen. De Serviërs vreesden bovendien voor de rechten van hun volksgenoten in de andere deelrepublieken. De Servische president Slobodan Milosevic stookte het sterk vaderlandsgezinde vuurtje op door een Groot-Servië te bepleiten en zich als de beschermer van alle Serviërs in Joegoslavië op te werpen.

Onafhankelijkheid

Slovenië en Kroatië riepen op 25 juni 1991 hun onafhankelijkheid uit. Het Joegoslavische leger (JNA) greep vrijwel onmiddellijk in. De Europese Gemeenschap (EG) was bang dat het conflict zou overspringen naar andere delen van de regio en voor grote vluchtelingenstromen naar West-Europa zou zorgen. EG-voorzitter Nederland en EG-landen Luxemburg en Portugal kregen Slovenië en de federale regering zo ver dat ze op 7 juli het akkoord van Brioni ondertekenden. De European Community Monitoring Mission (ECMM) zou als waarnemersmissie van de EG toezien op de handhaving van het staakt-het-vuren en de terugtrekking van het JNA uit Slovenië.

ECMM

Werkgebied uitgebreid

Eind juli breidde het werkgebied van de ECMM zich uit naar Kroatië. De ECMM vestigde het hoofdkwartier in Zagreb en een Regional Control Centre (RCC) in Ljubljana. Eind 1992 en begin 1993 werd de ECMM uitgebreid met nieuwe RCC’s in Albanië, Bulgarije en Hongarije. Onder een aantal RCC’s werden in de loop der tijd kleinere Control Centres geplaatst. Het hoofdkwartier van de ECMM verhuisde in 1997 van Zagreb naar Sarajevo.

Het mandaat van de European Community Monitoring Mission

Het Joegoslavische federale leger (JNA) intervenieerde op 27 juni 1991 in Slovenië. De EG was bang voor een spill over van het conflict naar andere delen van de regio en voor grote vluchtelingenstromen naar West-Europa. Een ‘trojka’ van EG-landen – Luxemburg, EG-voorzitter Nederland en Portugal – kreeg Slovenië en de federale regering zo ver dat ze op 7 juli het akkoord van Brioni ondertekenden. Een staakt-het-vuren ging onmiddellijk in en Slovenië beloofde het uitroepen van zijn onafhankelijkheid drie maanden te zullen opschorten. Een waarnemersmissie van de EG, de European Community Monitoring Mission (ECMM), zou toezien op de handhaving van het staakt-het-vuren en de terugtrekking van het JNA uit Slovenië. De Veiligheidsraad sanctioneerde het optreden van de EG overigens pas twee maanden na het operationeel worden van de missie, in resolutie 713 van 24 september 1991.

De taken en de organisatie van de ECMM

De missie zou bestaan uit 48 ongewapende, geheel in het wit geklede waarnemers die allen de diplomatieke status kregen. Daarnaast werd aan personeelsleden in Kroatië en later in Albanië door de regeringen van deze landen een verklaring verstrekt, die hun aanwezigheid in het betreffende land legitimeerde. Dit betrof een aanvulling op het diplomatieke paspoort en was bedoeld als verduidelijking voor de lokale autoriteiten. De waarnemers en het stafpersoneel waren afkomstig uit de EG-landen en enkele landen van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE).

ECMM gebied

Nederlandse alouette iii helikopter

Het Nederlandse aandeel in de ECMM

De Nederlandse deelname bestond uit civiel en militair personeel. De missie ving aan in 1991 en duurde tot halverwege 2007. In totaal hebben 518 militairen in genoemde periode aan deze missie deelgenomen. Militair personeel werd geleverd door de diverse krijgsmachtdelen waarvan het grootste deel als waarnemers werd ingezet.

Onderscheidingen op laten maken

Bent u ook onderscheidingen verloren? En wilt u hulp met de zoektocht naar een nieuw exemplaar? Of bent u op zoek naar een bedrijf die uw onderscheidingen professioneel op kan maken? Wij helpen u daar graag mee!

Contact opnemen
  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!