European Union Capacity Building Mission in Somalia

21 mei 2021

(EUCAP-Somalia)

Een politieaanpak kan een verschil maken, kan helpen bij dialoog en democratie. Kan levens redden. Je hoeft alleen maar het Human Rights handbook on Policing Assembly te lezen dat in 2016 werd gepubliceerd door het OVSE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODHIR) om het idee te krijgen. Kortom, wanneer de aanpak van de politie gebaseerd is op een dialoog met demonstranten die om uiteenlopende redenen de straat op gaan, is de terugbetaling meer orde en minder chaos, en bovendien meer ruimte voor het Mensenrecht op vrijheid van openbare vergadering.

Een Nederlandse senior politieagent die voor EUCAP Somalia heeft gewerkt, is een pionier op het gebied van een dergelijke aanpak. Door zijn werk heeft hij ertoe bijgedragen dat politie niet alleen een instrument is om de orde te handhaven, maar ook om de eerbiediging van de mensenrechten te waarborgen. Hij maakte deel uit van een Europese avant-garde in het beschermen van rechten en veiligheid tegelijk bij het controleren van openbare vergaderingen. [1]

De batonset door BOVOMED-onderscheidingen opgemaakt bestaat uit:

 • Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie 25 jaar dienst
 • Huwelijksmedaille 2002
 • Inhuldigingsmedaille 2013
 • Nederlandse Sport Federatie Vaardigheidsmedaille
 • EU medal met de gesp EUCAP Somalia

Missie achtergrond

In juli 2012 lanceerde de EU de missie EUCAP Nestor, een civiele missie die gastlanden helpt om zichzelf in stand te houden om de maritieme veiligheid te verbeteren.

Bij de lancering kreeg EUCAP Nestor het mandaat om te werken in de Hoorn van Afrika (HoA) en West-Indische Oceaan (WIO). Sinds eind 2016, na een strategische evaluatie van de missie, zijn de activiteiten uitsluitend gericht op Somalië (inclusief Somaliland). Het hoofdkwartier van de missie is momenteel gevestigd in Mogadishu.

Mandaat

EUCAP Somalia draagt ​​bij aan de totstandbrenging en capaciteitsopbouw van civiele maritieme rechtshandhavingscapaciteit in Somalië, met inbegrip van Somaliland. De EU werkt aan de totstandkoming van een vreedzaam, stabiel en democratisch Somalië en zet zich in voor duurzame ontwikkeling en voor meer stabiliteit en veiligheid in Somalië, in de Hoorn van Afrika en daarbuiten. Een stabiel en veilig Somalië betekent meer veiligheid voor de bevolking en de kans om te profiteren van de vredesopbrengsten.

Na 25 jaar burgerconflict moet een Somalische “Maritieme Veiligheidsarchitectuur” (institutioneel kader) worden geherstructureerd. Dit vereist inclusieve en langdurige overeenkomsten op politiek en strategisch niveau. De wederopbouw van de operationele maritieme wetshandhavingscapaciteit vindt op vergelijkbare wijze plaats met een langetermijnperspectief en moet worden ingekaderd in de zich ontwikkelende maritieme veiligheidsarchitectuur, de rechtsstaat en mensenrechten, en een genderperspectief opnemen.

EU in Somalië

EUCAP Somalia maakt deel uit van de geïntegreerde EU-benadering van Somalië, die bestaat uit diplomatieke inspanningen, ontwikkelingssteun, humanitaire hulp en betrokkenheid op het gebied van rechtshandhaving en de rechtsstaat. EUCAP Somalia werkt nauw samen met de delegatie van de Europese Unie in Somalië en twee andere operaties in het kader van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de EU: de op piraterij gerichte EU NAVFOR-operatie Atalanta en de militaire trainingsmissie EUTM Somalia.

De Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) is de diplomatieke dienst van de Europese Unie. Het helpt de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid bij de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie. Het civiele plannings- en uitvoeringsvermogen van de EDEO, gevestigd in Brussel, is het permanente operationele hoofdkwartier dat verantwoordelijk is voor de operationele uitvoering van EUCAP Somalia en alle andere civiele GVDB-missies.

Drie pijlers van EUCAP Somalia

 1. Versterking van de maritieme politie-eenheden in en rond de vier belangrijkste Somalische havens (Mogadishu, Berbera en Bosaso en Kismayo).
 2. Bijdragen aan de ontwikkeling van de Somalische kustwachtfuncties en blijven pleiten voor het belang van maritieme veiligheid voor de ontwikkeling van de blauwe economie.
 3. Ondersteuning van een bredere politieontwikkeling, met bijzondere aandacht voor de uitvoering van het Somalische transitieplan, en de versterking en herstructurering van de Somalische politie, in coördinatie met door de EU gefinancierde activiteiten. [2]

[1] eucap-som.eu/one-of-us-jan/
[2] eucap-som.eu/about-us/

 • Meer dan 15 jaar ervaring!
 • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
 • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
 • Flexibele en snelle levering!