Het Expeditie-kruis

4 maart 2022

Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven

Op 19 februari 1869 werd ingesteld, Het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven. Ook wel het Expeditie-kruis genoemd. Het werd uitgereikt aan personen die deel hadden genomen aan belangrijke krijgsverrichtingen.

De onderscheiding

Het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven is een Nederlandse militaire onderscheiding. Toegekend aan alle officieren, onderofficieren en manschappen die aan een belangrijke expeditie hadden deelgenomen.

Het register, bijgehouden door de Kanselarij van de Militaire Willemsorde, werd in 1949 gezuiverd. Dit omdat een aantal oud-militairen zich onwaardig hadden getoond en zij verloren het recht om de onderscheiding te dragen.

Het kruis is van een zilverkleurig metaal vervaardigt en draagt de beeltenis van Koning Willem III. Binnen een kousenband staan de woorden: VOOR BELANGRIJKE KRIJGSVERRIGTINGEN. De keerzijde is vlak. En op de armen is het monogram van de stichter afgebeeld.

expeditiekruis

Opgemaakte onderscheidingen bestaande uit: *Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven *Mobilisatie-Oorlogskruis

Als extra te vermelden is de Eervolle Vermelding in een dagorder die werd gesymboliseerd door een grote zilveren kroon (sinds 1940 gouden) op het lint van het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven. Na de instelling van de Bronzen Leeuw verviel deze “Kroon voor Eervol Vermelden”.

Expeditie gespen

De onderscheiding werd met een gesp uitgereikt, waarop de expeditie staat vermeld. Als er deelgenomen is aan meerdere belangrijke expedities, dan werd er een tweede of derde gesp op het lint bevestigd. Er zijn totaal 33 gespen ingesteld. Deze gespen worden op de baton aangegeven door achtpuntige zilveren sterren (maximaal 4).

De laatste gesp die per Koninklijk Besluit no.7 op 29 oktober 1942 ingesteld is; TIMOR 1942. De gesp werd toegekend aan hen, die verscholen in de wouden van Timor, zich in de periode 1941-1942 bezig hielden met guerrilla-acties tegen de Japanse bezetters, en aan de leden van de Koninklijke Marine, die de guerrillastrijders uiteindelijk naar Australië evacueerden.

Zelf ook in het bezit van bijzondere onderscheidingen?

En bent u op zoek naar een bedrijf die uw medailles professioneel op kan maken? Wij helpen u daar graag mee!

Contact opnemen
  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!