Forward Presence Baltics

8 februari 2021

De komende weken worden de Herinneringsmedailles Internationale Missies met de gesp “Forward Presence Baltics” uitgereikt aan die militairen die de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan de versterkte militaire aanwezigheid (Enhanced Forward Presence) in en boven de Oostzee, Polen, Estland, Letland en Litouwen.

Geschiedenis

De Enhanced Forward Presence (EFP) is door de NATO opgericht in verband met het zorgwekkende optreden van Rusland. Sinds de annexatie van De Krim in 2014 is het onrustig langs de Europese oostgrens.

Kamerbrief

Middels een kamerbrief liet minister Ank Bijleveld-Schouten op 19 juni 2019 weten aan de Kamer dat militairen die zijn ingezet in Litouwen de Herinneringsmedaille Internationale Missies gaan ontvangen. De minister heeft hiertoe besloten om zo het betrokken personeel de erkenning en waardering te geven die het verdient. De toekenning gebeurt eventueel met terugwerkende kracht. Het besluit wordt genomen omdat de aanwezigheid in Litouwen alle kenmerken heeft van een militaire missie. Zo krijgt het personeel een aanvullende missiegerichte opleiding en een vergoeding volgens de Regeling Voorzieningen Vredes- en Humanitaire Operaties. Ze werken onder primitieve omstandigheden en met afwijkende roosters (24/7). Vergelijkbaar met reguliere missies wordt aandacht besteed aan het thuisfront. Daarnaast ervaren militairen in Litouwen een voortdurende (hybride) dreiging.

Staatscourant 2019, 60571

Op 07 november 2019 werd in genoemde Staatscourant afgekondigd dat er een wijziging van het “Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies” had plaatsgevonden.  Hiermee werd een gesp ingesteld voor degene die behoorde tot de Nederlandse eenheden die vanaf 2017 bijdroegen aan de versterkte militaire aanwezigheid in en boven de Oostzee, Polen, Estland, Letland en Litouwen. De overige eenheden zijn afkomstig uit verschillende NAVO-landen, waaronder Duitsland, België en Noorwegen. De aanwezigheid beoogt schending van het NAVO-verdragsgebied te voorkomen en de bondgenoten in het oosten van Europa gerust te stellen na de Russische annexatie van de Krim in 2014. De maatregelen zijn defensief en tonen de solidariteit binnen de NAVO.

BOVOMED-onderscheidingen is met deze gegevens zich gaan voorbereiden op de opmaak van de uit te reiken onderscheidingen. Kleinmodel-gespen “FORWARD PRESENCE BALTICS” zijn op voldoende voorraad aanwezig om ook de kleinmodel-onderscheidingen op te maken. Tevens zijn extra rollen lint 27mm aangeschaft voor de Herinneringsmedaille Internationale Missies.

Ere wie ere toekomt!

  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!