Herinneringsmedaille Vrijwillige politie 1948-1998

15 januari 2021

Kort na de Tweede Wereldoorlog bestond de behoefte aan uitbreiding van het politieapparaat, zonder daarvoor extra fulltime personeel aan te trekken. In 1946 werd in Amsterdam daartoe de Hulppolitie ingesteld en in 1948 werden landelijk 2 reserve-politiediensten opgericht: de Reserve Rijkspolitie en de Reserve Gemeentepolitie. Beide diensten zouden tot 1994 bestaan. Bij de vorming van de regionale politiekorpsen werden zij opgeheven en het personeel werd ingedeeld bij de Vrijwillige Politie.

In 1998 bestond de Vrijwillige Politie dus vijftig jaar. De medaille werd ingesteld “ter herinnering aan het 50-jarig jubileum in 1998 en als blijk van waardering voor de inzet van de vrijwilligers ten behoeve van de politie” en werd toegekend aan hen, die in 1998 bij de Vrijwillige Politie zaten en aan hen, die – hoewel geen lid van de Vrijwillige Politie – bijgedragen hebben aan de organisatie van het jubileum.

Bron: www.onderscheidingen.nl

De set onderscheidingen bestaat uit de volgende medailles van links naar rechts:

  • Medaille voor Trouwe en Langdurige Dienst bij de Nederlandse Politie.
  • Inhuldigingsmedaille 2013.
  • Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948 – 1998.
  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!