Het Kruis voor Recht en Vrijheid

25 februari 2022

Door Koningin Juliana werd op 23 juli 1953 het Kruis voor Recht en Vrijheid ingesteld. Dit werd gedaan voor de zwaarbeproefde Nederlandse militairen die deel uitmaakten van het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN). Deze NDVN militairen vochten van 1950 tot en met 1954 in Zuid-Korea tegen de binnengevallen Noord-Koreanen, en later ook tegen de Chinese troepen.

Wijziging

In een Koninklijk Besluit van Koningin Beatrix van 13 juli 2002 werd het kruis een decoratie die kan worden verleend aan militairen van de krijgsmacht. Die deelgenomen hebben aan krijgsbedrijven ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk, of ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, voor zover deze krijgsbedrijven bij Koninklijk Besluit zijn aangewezen.

Recht en Vrijheid

Ook burgerpersonen, Nederlander of Nederlandse onderdanen, die zich bij de krijgsbedrijven in militaire zin verdienstelijk hebben gemaakt, kan het Kruis voor Recht en Vrijheid worden toegekend.

Het Kruis

De decoratie bestaat uit een vierarmig kruis van verzilverd metaal. In het hart van het kruis bevindt zich een ovaal schild. Tussen de armen van het kruis zijn twee zwaarden aangebracht, ook van verzilverd metaal. Deze zijn schuin gekruist achter het ovale schild. Op het schild is in reliëf aangebracht, de letter “J”. Het schild wordt gedekt door een Koninklijke Kroon.

Op de keerzijde van het schild staat de Nederlandse Leeuw afgebeeld, zoals hij in het wapen van het Rijk voorkomt.

Het kruis is bevestigd op een lint. Met in het midden een oranje baan en ter weerszijden daarvan, van het midden uit gerekend, banen ultramarijn-wit-ultramarijn.

Op het lint wordt een verzilverd metalen gesp gedragen waarop de naam en het jaartal van het krijgsbedrijf, waarvoor het kruis wordt toegekend, vermeld staat.

Het kruis wordt ook als miniatuur gedragen. Er is niet in een knoopsgatversiering, of “lintje” voorzien.

Wilt u uw onderscheidingen op laten maken?

En bent u op zoek naar een bedrijf die uw medailles professioneel op kan maken? Wij helpen u daar graag mee!

Contact opnemen
  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!