Het Lombokkruis

19 november 2021

Het Kruis

Het Lombokkruis is een 41 millimeter breed vierarmig bronzen kruis met grote ballen op de acht hoeken. In het midden is koningin Wilhelmina als meisje met loshangend haar afgebeeld op een medaillon. Op de armen staat de naam van het eiland, Lombok, waar de strijd plaatsvond en de namen van de plaatsen waar de zwaarste gevechten werden gevoerd, Tjakra Negara en Mataram. Op de onderste arm is het jaartal 1894 geplaatst.

Het kruis werd vervaardigd van het op de Lombokkers veroverde bronzen geschut. Op de keerzijde is binnen een krans van laurierbbladeren een “Nederlandse Leeuw” afgebeeld, zoals die indertijd in het rijkswapen was afgebeeld. De gekroonde leeuw draagt een zwaard en een bundel pijlen. Op de armen staat de tekst “HULDE AAN LEGER EN VLOOT”.

Het gewaterde zijden lint is 37 millimeter breed en verdeeld in negen gelijke banen van oranje en Nassau blauw, de oranje banen aan de buitenzijde van het lint.

De Lombok oorlog

De Lombok-oorlog van 1894 was een militair conflict tussen Bali en Lombok. Waarbij beide mogendheden een militair verzoek indienden bij de regering van Nederlands-Indië, en waar het koloniale bestuur de kant van Bali verkoos.

De oorlog staat in Nederland bekend als de Lombok-Expeditie en wordt onderverdeeld in de Eerste (13 juni-26 augustus 1894) en Tweede (2 september-24 december 1894) Lombok-Expeditie.

De strijd eindigde in een Nederlandse overwinning. Als onderdeel van de oorlog roofde de Nederlandse overheid van de radja van Lombok, zijn overleden familieleden en vermoorde volgelingen. Het ging om 230 kilo goudgeld, 7199 kilo zilveren munten en ruim duizend andere kostbaarheden. Deze buit staat bekend als de Lombokschat.

Instelling van het Lombokkruis

De reden voor de instelling was, dat bij de Lombok-Expeditie na een aanvankelijk echec de orde door de Nederlandse expeditionaire troepen hersteld en het Nederlandse gezag bevestigd werd.

Het Lombokkruis werd met veel ceremonieel en statie op 6 juli 1895 op het Malieveld te Den Haag door de 14-jarige Wilhelmina uitgereikt aan alle deelnemers van de land- en zeemacht die tussen 26 juni en 24 december 1894 (de dag dat de expeditie formeel ontbonden werd) aan de expeditie hadden deelgenomen. Het was een van haar eerste publieke optredens.

Koningin Wilhelmina verordonneerde later in 1944 in Londen dat de in te stellen Bronzen Leeuw, aan hetzelfde lint als het oude Lombokkruis zou worden gedragen.

Wilt u uw onderscheidingen op laten maken?

Bent u ook in het bezit van onderscheidingen? En bent u op zoek naar een bedrijf die uw medailles professioneel op kan maken? Wij helpen u daar graag mee!

Contact opnemen
  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!