Lid in de Orde van Oranje-Nassau

26 april 2024

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1996 worden de meeste mensen gedecoreerd met de graad ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. Deze nieuwe ridderlijke graad werd dat jaar voor het eerst toegekend en verving de oude Eremedailles verbonden aan de Orde.

“Ons medewerkster”

Op donderdag 25 april 2024 was onze medewerkster Anneke samen met haar man totaal verrast toen de Burgemeester van Best persoonlijk op huisbezoek kwam. Betrokkene kreeg die dag de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Zij kreeg dit voor haar inzet als allround vrijwilligerswerk bij de voedselbank en haar functie als wandel-coördinator bij de de KBO te Best. “Ons Anneke” is minstens 15 jaar actief als vrijwilliger voor beide partijen waarbij zij heeft laten zien dat zij waardig is om tot Lid in de Orde van Oranje Nassau te worden benoemd. BOVOMED-onderscheidingen is trots dat Anneke onderdeel is van het bedrijf.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Anneke Berger gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In de 19e eeuw was het normaal om alle lagen van de bevolking bij het decoratiestelsel te betrekken. De Orde van Oranje-Nassau kreeg daarom extra ridderlijke graden en drie aan de orde verbonden Eremedailles. Deze Eremedailles waren bedoeld om de midden- en arbeidersklasse te belonen voor langdurige inzet.

Na de jaren 60 groeide het verzet tegen het gebruik van de Eremedailles. De toekenning was grotendeels gebaseerd op de verantwoordelijkheden die iemand droeg in de betaalde baan. Dit suggereerde een onderscheid op grond van maatschappelijk klasse. Ook mocht een gedecoreerde met een Eremedaille geen knoopsgatversiersel dragen zoals de orderidders.

Bij de grote herziening van de toekenning van Koninklijke onderscheidingen werden daarom de Eremedailles vervangen door een nieuwe ridderlijke graad. Uiteindelijk werd gekozen voor de naam ‘Lid in de Oranje van Oranje-Nassau’.

Orde van Oranje-Nassau

Uitreiking op het Ministerie van Defensie. Door de minister zelf.

Voor vrijwilligers

Tijdens de 20ste eeuw ontstond een soort automatische beloning voor het lang vervullen van bepaalde beroepen. Dit was nooit de bedoeling geweest. Daarom maakte de regering daar in 1994 met wetsaanpassingen een einde aan. Sindsdien worden mensen weer alleen ridder als zij een bijzondere bijdrage leveren aan de maatschappij.

De regering schafte bovendien de Eremedailles af en stelde een zesde graad in, die van Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De meeste mensen die worden voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding worden benoemd in die graad. Het gaat daarbij meestal om mensen die zich heel lang inzetten als vrijwilliger.

Staatscourant

De Nederlandse Staatscourant is een uitgave van de Nederlandse regering waarin algemeen verbindende voorschriften worden gepubliceerd die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld, of vanwege het Rijk zijn vastgesteld maar niet in het Staatsblad gepubliceerd worden.

Zelf ook in het bezit van bijzondere onderscheidingen?

En bent u op zoek naar een bedrijf die uw medailles professioneel op kan maken? Wij helpen u daar graag mee!

Contact opnemen
  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!