Missie Air Task Force Middle East

25 september 2021

De snelle opmars van ISIS en daaraan gelieerde organisaties, vormde een directe dreiging voor de regio en veroorzaakte instabiliteit aan de grenzen van Europa. Met mogelijk vergaande gevolgen voor onze eigen veiligheid. Er was brede internationale steun, ook lokaal en regionaal, om de strijd met ISIS aan te gaan. De missie Air Task Force Middle East (ATFME) was in het leven geroepen.

Brede steun in Kamer voor nieuwe uitzending

De Tweede kamer had brede steun uitgesproken voor een nieuwe inzet van Nederlandse militairen in de strijd tegen ISIS. Het kabinet stuurde een Nederlandse eenheid naar Jordanië om Belgische F-16’s te bewaken en te beveiligen, die deelnemen aan de luchtcampagne van de anti-ISIS coalitie in Irak en Syrië.

F-16’s beveiligen

ATFME

De Nederlandse eenheid zorgt op de basis in Jordanië tijdens de missie Air Task Force Middle East voor zogeheten force protection van Belgische straaljagers en Belgisch personeel, en draagt daarmee niet direct bij aan de Belgische wapeninzet. Het bewaken en beveiligen vindt plaats in de binnenring van de vliegbasis, waarvan de buitengrens wordt bewaakt door Amerikaanse en Jordaanse militairen, eveneens lid van de anti-ISIS coalitie.

De bijdrage bouwt voort op de eerdere samenwerking met België tijdens de inzet van Nederlandse en Belgische F-16’s in de strijd tegen ISIS. Beide landen voorzagen elkaar toen ook al afwisselend van force protection.

Herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties

Het lint van de Belgische medaille is geel met aan beide zijden van het lint een groen streepje voorzien van een zwarte rand. De medaille is bronskleurig en toont een schild van de Belgische heraldische leeuw met daarboven een koningskroon. Daarrond zijn de woorden “buitenlandse opdrachten of operaties – missions ou opérations à l’étranger” geschreven.

Op de achterkant is een lauwerkrans afgebeeld waarin eventueel de naam van de decorandus kan worden gegraveerd. Dit laatste is zeer ongebruikelijk in de Belgische defensie. Bij de instelling van deze onderscheiding werd het lint versierd met een bronzen staafje waarop de naam van de opdracht of operatie waarvoor de medaille werd verleend werd gegraveerd. In 2004 werden deze staafjes afgeschaft en vervangen door een Arabisch cijfer dat weergeeft hoeveel keer iemand de medaille ontving.

Air Task Force Middle East

Bovenstaande set bestaat uit de volgende onderscheidingen:
Herinneringsmedaille Internationale Missies
Landmacht medaille
UN-Medal missie Mali
Herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties
Litouwse strijdkrachtenmedaille voor bijdrage aan wederzijdse steun

Postuum toekennen

Initieel was er geen minimumperiode voorzien gedurende dewelke een militair moest hebben deelgenomen aan de opdracht opdat hij de medaille zou kunnen krijgen. Een dag aanwezig zijn in operatie was in theorie voldoende om de medaille te kunnen krijgen. Op 25 februari 2007 werd echter vastgesteld dat men vanaf dat ogenblik minstens 1 maand in operatie moest zijn vooraleer de medaille kan worden verleend. Tevens werd vanaf dat ogenblik de toekenning aan burgerpersoneelsleden van Defensie mogelijk gemaakt.

Wilt u uw onderscheidingen op laten maken?

Bent u op zoek naar een bedrijf die uw onderscheidingen professioneel op kan maken? Wij helpen u daar graag mee!

Contact opnemen
  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!