Missie MINUSMA – Missie in Mali

30 september 2020

De United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (Frans: Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA) is een vredesmissie van de Verenigde Naties in Mali met als doel dit land te stabiliseren en er het politieke proces te begeleiden.

Aanleiding

In januari 2012 begonnen uit Libië verdreven Qadhafi-getrouwe Toeareg-rebellen, deels onder de vlag van de Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), een opstand in Azawad, het noordelijke gedeelte van Mali. Naast de MNLA, die als doel heeft een onafhankelijk Azawad te vestigen, is er de islamistische beweging Ansar Dine bij betrokken die banden onderhoudt met Al Qaida en die niet zozeer onafhankelijkheid beoogt, maar veeleer de invoering van de sharia nastreeft. Daarnaast zijn er nog andere groeperingen betrokken, zoals de Al Qaida in de Islamitische Maghreb (AQIM) en de Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO).

De Toeareg-rebellen boekten belangrijke overwinningen op het Malinese regeringsleger, dat zich onvoldoende door de eigen regering gesteund voelde. Dit leidde tot een staatsgreep op 21 maart 2012 waarbij president Amadou Toumani Touré werd afgezet en vervangen door een militaire junta. De president van Burkina Faso, Blaise Compaoré, bemiddelde namens de ECOWAS en als resultaat daarvan werd op 12 april Dioncounda Traoré benoemd als interim-president met als opdracht om een overgangsregering te vormen.

De situatie in het land destabiliseerde verder. Hierop nam de VN-Veiligheidsraad op 20 december 2012 resolutie 2085 aan, die ECOWAS autoriseerde in Mali te interveniëren met de vredesmacht AFISMA, die oorspronkelijk gepland stond om in september 2013 te ontplooien. Tevens werd het United Nations Office in Mali (UNOM) opgericht. Nadat in januari 2013 de situatie in Mali aanmerkelijk verslechterd was doordat met name Ansar Dine en daaraan gelieerde groepen AQIM en MUJAO zuidwaarts optrokken, ontplooide AFISMA zich vanaf begin 2013 en zette voormalige kolonisator Frankrijk in overleg met ECOWAS eveneens een interventiemacht in, Operatie Serval. Samen met AFISMA en het Malinese regeringsleger werden de rebellen in het noorden teruggedreven.

MINUSMA heeft het volgende mandaat:

 • Stabiliseren van bevolkingscentra en het herstellen van centraal gezag
 • Bevordering politieke dialoog en verkiezingsproces
 • Bescherming van de burgerbevolking en VN-personeel
 • Bevordering en bescherming van mensenrechten
 • Ondersteunen van humanitaire hulp
 • Ondersteunen van behoud van cultureel erfgoed
 • Ondersteunen van nationaal en internationaal recht

Nederlandse deelname

Nederland nam vanaf 2014 deel aan de MINUSMA-missie met name om inlichtingen te verzamelen. Aanvankelijk gebeurde dat door commando’s en mariniers en sinds eind 2016 door de Luchtmobiele Brigade. In totaal hebben ongeveer 6000 Nederlandse militairen aan deze missie deelgenomen. In mei 2019 begon de terugtrekking van de laatste 250 militairen – hun taak werd niet door een ander land overgenomen.

Meer over de Missie in Mali

Bijzonder werk verricht? Laat uw onderscheidingen professioneel opmaken!

Ere wie ere toekomt. Een onderscheiding krijgt u niet.. die verdient u. Laat deze daarom professioneel opmaken, volgens de officiële richtlijnen. Wij helpen u daar graag mee!

Contact opnemen
 • Meer dan 15 jaar ervaring!
 • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
 • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
 • Flexibele en snelle levering!