Onderluitenant Cavalerie KNIL Pieter Kingma

21 februari 2021

Enige tijd geleden kwam bij BOVOMED-onderscheidingen het verzoek van een kleinzoon van onderluitenant Cavalerie KNIL Pieter Kingma om een batonset op te maken aan de hand van de onderscheidingen die zijn opa ooit rechtens had ontvangen.

Na enig onderzoek en met de info verstrekt door de kleinzoon, is de getoonde set batons opgemaakt.

Pieter Kingma, drager van onder andere de dapperheidsonderscheiding het Bronzen Kruis, staat vermeld in het door de auteur Erik Müller geschreven boek “Bronzen Kruis 1940-2016, Voor moedige en beleidvolle daden”. Op pagina 418 van genoemd boekwerk staat het volgende geschreven over Pieter Kingma:

“Pieter Kingma, geboren Leeuwarden 19 juli 1907, sindsdien tot onderluitenant bevorderd adjudant-onderofficier-instructeur der cavalerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (stamboeknummer 84785), overleden Nijmegen 20 november 1949.

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheidingen door op 23 juli 1947 tijdens de politionele actie als commandant van een zelfstandig peloton Stuart-tanks, ingedeeld bij de spits van een infanterie-bataljon, de tankaanval op het havencomplex van Cheribon op zeer goede en uiterst snelle wijze uit te voeren, waarbij hij zelf met zijn handvuurwapenen uit de geopende koepel enige vijanden buiten gevecht stelde. Door dit verrassende optreden er toe bij te dragen dat het havencomplex in onbeschadigde toestand in bezit kon worden genomen, waarbij de vijand zware verliezen leed.”

De batonset bestaat uit de volgende onderscheidingen:

  • Bronzen Kruis.
  • Oorlogsherinneringskruis met de gesp “NEDERLANDSCH-INDIË 1941 – 1942”.
  • Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen “1946” en “1947”.
  • Onderscheidingsteken voor Langdurige Trouwe Militaire Dienst in zilver.
  • Schietprijsster van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.
  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!