Onderscheidingen: De Medaille

8 oktober 2021

De Medaille bij defensie

Onderscheidingen: de medaille, nemen bij defensie een bijzondere plaats in. De Afdeling Decoraties heeft op het gebied van onderscheidingen de zorg voor actief dienenden, veteranen en post actieven, militairen zowel als burgers. En hoewel de krijgsmacht de laatste jaren kleiner is geworden, bevat het databestand van de Afdeling Decoraties , ondergebracht in de verschillende registratieve systemen vele honderdduizenden namen. Jaarlijks speelt de Afdeling Decoraties een cruciale rol bij de toekenning van zo’n 10.000 onderscheidingen en eretekens.

Geschiedenis

Onderscheidingen en eretekens vinden hun oorsprong in de krijgsmacht. Met name de Romeinen hebben hierbij een grote rol gespeeld. Ook geestelijke orden en Vorstenhuizen in Europa hebben vele onderscheidingen ingesteld, die soms nog steeds vanaf de Middeleeuwen actueel zijn. Maar ook de Republiek der Verenigde Nederlanden zag het belang van onderscheidingen en heeft verschillende onderscheidingen ingesteld. Het is daarom niet verwonderlijk dat onderscheidingen ook in Nederland, en speciaal bij onze krijgsmacht, steeds een belangrijke rol hebben gespeeld.

De hoofdmoot van de geregistreerde onderscheidingen of medailles betreft de onderscheidingen voor deelname aan militaire operaties.

Een medaille is een klein metalen ere- of herinneringsteken dat soms uitgereikt wordt wanneer iemand een bijzondere prestatie heeft verricht. Het is een tastbaar symbool van de onderscheiding die aan iemand wordt uitgereikt.

Draagwijze onderscheidingen: De Medaille

Voor de wijze van dragen van medailles op de militaire uniform gelden bijzondere voorschriften per krijgsmachtdeel. Een medaille kan nooit los gezien worden van de oorkonde, de oorkonde is het bewijs dat de onderscheiding: de medaille gedragen kan worden. Is er geen oorkonde in het bezit dan mag de onderscheiding niet gedragen worden. De officieel erkende Nederlandse medailles mogen (voor zover toegekend waarvan de oorkonde het bewijs is) uiteraard op de militaire uniform worden gedragen. Welke medailles zijn erkend als “officiële Nederlandse onderscheiding” en in welke volgorde deze dienen te worden gedragen, wordt vastgesteld door de Kanselier der Nederlandse Orden. De Minister van Defensie bepaald welke onderscheidingen mogen worden gedragen op de militaire uniform.

Machtiging dragen buitenlandse onderscheidingen

Voor het dragen van de medailles op de militaire uniform gelden bijzondere voorschriften. De officieel erkende Nederlandse onderscheidingen mogen (voor zover toegekend) uiteraard op de militaire uniform worden gedragen. Hiervoor is een protocollaire draagvolgorde vastgesteld. In de protocollaire volgorde worden eerst de Nederlandse onderscheidingen gedragen, vervolgens de officieel erkende onderscheidingen van supranationale organisaties (b.v. de VN) en daarna de officieel erkende (regerings-)onderscheidingen van vreemde landen, in de alfabetische volgorde van de benaming van het land in de Franse taal.

Buitenlandse onderscheiding

Set met Amerikaanse onderscheiding

Wilt u zelf de regels eens lezen? Dat kan! U vindt ze in het Besluit draagvolgorde onderscheidingen van de Kanselier der Nederlandse Orden.

Zelf ook in het bezit van onderscheidingen?

Bent u ook in het bezit van een set militaire medailles? En bent u op zoek naar een bedrijf die uw medailles professioneel op kan maken? Wij helpen u daar graag mee!

Contact opnemen
  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!