Orde van Oranje-Nassau toen en nu

15 januari 2022

Oude traditie in een ander jasje

De Orde van Oranje-Nassau is een Nederlandse ridderorde die zes ridderlijke graden kent. Een benoeming in de orde wordt verleend wegens bijzondere verdiensten jegens de samenleving.

Ontstaan van de Orde van Oranje-Nassau

De geschiedenis van de Orde van Oranje-Nassau begon al in 1841, met de Orde van de Eikenkroon. Omdat Koning Willem II meer mensen wilde belonen voor verdiensten dan mogelijk.’ Én omdat hij de bijzondere status van de Orde van de Nederlandse Leeuw niet wilde beschadigen, stelde hij in Luxemburg de Orde van de Eikenkroon in. Koning Willem II was naast Koning van Nederland ook Groothertog van Luxemburg. Nederlandse burgers konden op deze manier met die Orde onderscheiden worden.

De Instelling

Wilhelmina, dochter van de Koning Willem II, werd na de dood van haar vader geen Groothertogin van Luxemburg. De mogelijkheid om de Nederlandse burgers te belonen met de Orde van de Eikenkroon viel weg. Op 4 april 1892 ontstond de Orde van Oranje-Nassau. De regering van Nederland stelde deze nieuwe orde in om de burgers te blijven belonen voor hun verdiensten.

Eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau

De nieuwe ridderorde beloonde verdiensten voor Nederland die wel bijzonder waren, maar niet uitzonderlijk, zoals bij de Orde van de Nederlandse Leeuw. Naast de vijf soorten ridders kende deze ridderorde ook eremedailles in goud, zilver en brons. Zo beloonde de Nederlandse regering personen uit alle lagen van de bevolking met een Koninklijke onderscheiding.

Eremedaille Oranje-Nassau

Opgemaakte set bestaande uit:
*Zilveren Eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
*Ereteken voor Orde en Vrede met 3 gespen
*Onderscheidingsteken voor Langdurige Trouwe Militaire Dienst in zilver

Voor vrijwilligers

Tijdens de 20ste eeuw ontstond een soort automatische beloning voor het lang vervullen van bepaalde beroepen. Dit was nooit de bedoeling geweest. Daarom maakte de regering daar in 1994 met wetsaanpassingen een einde aan. Sindsdien worden mensen weer alleen ridder als zij een bijzondere bijdrage leveren aan de maatschappij.

De regering schafte bovendien de eremedailles af en stelde een zesde graad in, die van Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De meeste mensen die worden voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding worden benoemd in die graad. Het gaat daarbij meestal om mensen die zich heel lang inzetten als vrijwilliger.

opgemaakte set bestaande uit:
*Lid in Orde van Oranje-Nassau
*Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid met jaarteken 25
*Kruis voor langdurige brandweerdienst van de KNBV en de NVBC 25 jaar

Zelf ook in het bezit van bijzondere onderscheidingen?

En bent u op zoek naar een bedrijf die uw medailles professioneel op kan maken? Wij helpen u daar graag mee!

Contact opnemen
  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!