Onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau

14 mei 2021

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op maandag 26 april 2021 werd drager van getoonde set onderscheidingen samen met zijn vrouw totaal verrast toen er een luxe ontbijt thuis werd bezorgd door zijn gemeente. Betrokkene kreeg die dag de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Hij kreeg dit voor zijn vele vrijwilligerswerk, bestuursfuncties in zowel verenigingen als bedrijfsleven, zijn bijdrage aan de veteranen in het algemeen maar in het bijzonder voor de oud-MP-ers van het Korps Mariniers waar hij jaarlijks een reünie voor organiseert. Betrokkene is Nieuw-Guineaveteraan waar hij als dienstplichtig marinier MP-er naar was uitgezonden.

Nieuw-Guinea Herinneringskruis

Opgekomen bij lichting 58-1 werd de dienstplichtig marinier na zijn mariniers-opleiding bijna veertien maanden uitgezonden naar voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Hij diende bij de Militaire Politie (MP) op Biak en Hollandia. In zijn diensttijd was hij betrokken bij een zwaar auto-ongeval waarbij een collega marinier en twee matrozen overleden. Enige tijd na het ongeval keerde betrokkene in 1960 retour naar Nederland. Aldaar aangekomen was er weinig nazorg. Hij werd ontslagen uit militaire dienst en ging weer aan de slag in de burgermaatschappij.

Terug in Nederland probeerde betrokkene het verleden te laten rusten. Zijn Nieuw-Guinea Herinneringskruis had hij nooit ontvangen en deze werd hem pas in 1993 uitgereikt. Na 33 jaar begon het voor hem belangrijk te worden, deze late erkenning. Zelf geeft hij aan, Nieuw-Guinea is een ervaring die hij niet had willen missen en die hem voor altijd heeft gevormd.

BOVOMED-onderscheidingen is trots dat wij deze onderscheidingen met spoed hebben mogen opmaken. De set werd vandaag gebracht en na een uur vertrok de klant weer met zijn door ons opgemaakte set.

Nieuw Guinea

Na de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië tussen 1945 en 1949 maakte het westelijk deel van Nieuw-Guinea tot 1962 als Nederlands-Nieuw-Guinea deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden en was het het laatste restant van de Nederlandse koloniën in deze regio. In 1956 liet het Nederlands koloniaal gezag de Obano-opstand in het Wisselmerengebied neerslaan door het Korps Mariniers. Hierbij vielen meer dan 100 doden.

Tijdens de regeerperiode van de Amerikaanse president John F. Kennedy (1961-1963) intensiveerde Indonesië zijn campagne om Nieuw-Guinea in te lijven. De Verenigde Staten en de Verenigde Naties oefenden toenemende druk uit op Nederland om hieraan toe te geven.

Als antwoord op de activiteit van gewapende Indonesische infiltranten en de dreiging van een Indonesische invasie stuurde Nederland in 1962 bijna 10.000 militairen naar Nederlands-Nieuw-Guinea. Uiteindelijk werd de kwestie door diplomatiek overleg opgelost. De Amerikaanse diplomaat Ellsworth Bunker ontwierp een vredesakkoord, dat op 15 augustus 1962 in New York werd ondertekend door Nederland, Indonesië en de Verenigde Naties (Verdrag van New York).

  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!