Verzetsherdenkingskruis

12 november 2020

Een set grootmodel onderscheidingen met daarin het Verzetsherdenkingskruis.

Het Verzetsherdenkingskruis is geen koninklijke maar een nationale onderscheiding, die werd ingesteld bij Koninklijk Besluit (nr. 104) op 19 december 1980 ter gelegenheid van de 35ste herdenking van de bevrijding. De onderscheiding is bestemd voor deelnemers aan het verzet tegen de bezetters van Nederlands grondgebied in de Tweede Wereldoorlog.

De instelling van deze onderscheiding was controversieel. Enerzijds waren er rechthebbenden die het niet aanvroegen vanwege ’te weinig, te laat’. Anderzijds waren er ook die het wel aanvroegen, maar niet toegekend kregen vanwege gebrek aan bewijs van hun (vermeende) verzetsdaden. In totaal hebben meer dan 18.000 mensen het kruis aangevraagd, aan 15.300 van hen is het kruis toegekend (Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis, Samson Uitgeverij 1985, Hoofdstuk Uitvoering bladzijde 28, b Aantal toekenningen verzetsherdenkingskruis)[1].

Het kruis is van zilver en werd door de Rijksmunt gemaakt. Het wordt gedragen na het Oorlogsherinneringskruis en voor het Ereteken voor Orde en Vrede.

Behalve het model Verzetsherdenkingskruis kon diegene aan wie de onderscheiding toegekend was ook een miniatuurkruis met baton apart zelf aanvragen.

Het modelkruis wordt alleen gedragen bij officiële gelegenheden, het miniatuurkruis is voor speciale gelegenheden, door de drager zelf te kiezen.

Symboliek van het verzetsherdenkingskruis

In de vormgeving van het Verzetsherdenkingskruis is het verzet tegen de bezetters van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog tot uitdrukking gebracht. De achtergrond van dat verzet, in al zijn verscheidenheid, wordt weergegeven door de tekst in de horizontale balk – de tyrrany verdryven – die is ontleend aan het zesde couplet van het Wilhelmus. Het vlammende zwaard in de verticale balk verzinnebeeldt zowel de slagvaardigheid van het gewapende verzet als het vuur van het geestelijke verzet. De kleuren van het aan het kruis verbonden lint symboliseren de eenheid van Nederland en het Huis van Oranje, temidden van de duisternis en de rouw, die de bezetters over de bevolking van het Koninkrijk deden neerdalen.

Bron. wikipedia

De set bestaat uit de volgende onderscheidingen:

  • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (met de zwaarden)
  • Verzetsherdenkingskruis
  • Ereteken voor Orde en Vrede (met gesp 1947)
  • Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als officier (met cijfer XXX)
  • Legion of Merit Medal, Officer Degree (USA)
  • Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg, Chevalier (LUX)
  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!