Verzetsster Oost-Azië

11 maart 2022

Nederlandsch-Indië

Van vele oogpunten uit is de geschiedenis van Nederlands-Indië tijdens de tweede wereldoorlog belicht. Altijd verscheen het in een algemeen karakter en werden individuen slechts zelden benoemd. Wederom mochten wij een setje opmaken met een bijzondere geschiedenis.

Geschiedenis Verzetsster

Door Koningin Juliana werd de Verzetsster Oost-Azië bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 1948 ingesteld. Om daarmee de Nederlanders en Nederlandse onderdanen in Nederlands-Indië te eren. Deze Nederlanders hebben zich door geestkracht, karaktervastheid of gemeenschapszin op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt. Door krijgsgevangenschap, internering of anderszins in de macht van de vijand geraakt. Nederlanders of Nederlandse onderdanen, dan wel in het verzet tegen de vijand.

De onderscheiding herdenkt het verzet tegen de Japanse bezetter van Nederlands-Indië dat ook na de capitulatie van het Indische leger doorging en vele slachtoffers heeft geëist.

Aanzicht

De onderscheiding bestaat uit een bronzen zes-puntige ster met een vlammende zon en de woorden “de geest overwint” . Het werd door Frans Smits ontworpen en wordt gedragen aan een karmozijn rood lint met twee gouden banen. De kleuren van het lint zijn symbolisch, het goudgeel herinnert aan de gewoonte om een geschenk in een goudkleurige stof te wikkelen. Op de keerzijde staat te lezen: “Maart 1942 – O.AZIE – AUGUSTUS 1945”.

Deze hoge onderscheiding wordt na de Nederlandse ridderorden, Huisorden en de Bronzen Leeuw gedragen. Naspeuringen naar de geschiedenis van de Verzetsster zijn moeilijk want het daarbij behorende archief ging verloren.

Commissies Verzetsster

De Commissies Verzetsster werden per 1 maart 1955 opgeheven. De archieven van de commissies bevatten onder andere correspondentie. Waaronder die gevoerd zijn met de Commissie Onderscheidingen van het KNIL, stukken betreffende criteria voor toekenning van de Verzetsster, voordrachten voor, toekenning en uitreiking van onderscheidingen, evenals stukken betreffende afgewezen voordrachten. Verder zijn er stukken betreffende verzetsactiviteiten in Indonesië tijdens de Japanse bezetting.

De onderscheiden heer J. Boom*

Verzetsster

Dhr. J. Boom. De foto is genomen op De KMA in Bandung in december 1941, voor het Assaut van de KMA, ongeveer 1 week na de aanval op Pearl Harbour in Amerika.

Geboren te Tandjoeng Pandan op 15-11-1919, de eerste luitenant Infanterie K.N.I.L. J. Boom, toekenning bij Koninklijk Besluit dd. 21-12-1949 nummer 10. Boom heeft zich als cadet-vaandrig gedurende krijgsgevangenschap tegenover de Japanse bewakingsautoriteiten onderscheiden door het bedrijven, in ’s Lands belang, van moedige beleidvolle daden.

In de periode 1942 tot 1944 was de heer Boom ingedeeld bij een politiegroep, die in krijgsgevangenschap te Tjimahi met aldaar gebouwde radio luisterapparaat, regelmatig de berichten van geallieerde zenders opving en deze aan de kampleiding doorgaf.

Door de uitstekende samenwerking van deze politiegroep was het te danken, dat het uitluisteren regelmatig kon plaats vinden. hierdoor was de Nederlandse kampleiding voortdurend op de hoogte van de situatie. En door de juiste berichtgeving in het kamp konden zij het moreel der krijgsgevangenen hoog houden.

*Bron: boek “De geest overwint” de verzetsster Oost-Azië 1942-1945, M. Spaans Azn.

Bent u zelf ook in het bezit van onderscheidingen?

En bent u op zoek naar een bedrijf die uw medailles professioneel op kan maken? Wij helpen u daar graag mee!

Contact opnemen
  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!