Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid en Brandweer Nederland

20 maart 2021

In Nederland bestaat een onderscheiding die recht doet aan de inzet van vrijwilligers die in repressieve dienst taken op het terrein van de openbare orde en veiligheid verrichten.

Het betreft hier in deze de “Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid”. De voorwaarden voor genoemde onderscheiding staan vernoemd in het “Besluit Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid”. Artikel 2 van genoemd besluit zegt het volgende: “Het bevoegd gezag kent een medaille toe aan degene die aaneensluitend of met een onderbreking van ten hoogste twee maanden gedurende een periode van tien jaren in repressieve dienst taken op het terrein van de openbare orde en veiligheid heeft verricht als vrijwilliger”.

Artikel 2 geeft ook aan welke diensten hiervoor in aanmerking komen, te weten:

 • de politie;
 • een overheidsbrandweer;
 • een brandweer van een inrichting voor zover deze brandweer ingevolge een regeling met de overheid taken vervult ten behoeve van de overheidsbrandweer;
 • het Korps Nationale Reserve;
 • een organisatie die zich inzet voor het redden van drenkelingen;
 • een ambulancedienst;
 • het Nederlandse Rode Kruis;
 • de Nationale Bond voor EHBO, de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO of EHBO-Nederland;
 • een vrijwilligerskorps van Curaçao, Sint Maarten of van het openbare lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;
 • USAR.NL.

Vrijwilligers krijgen bij uitreiking van de vrijwilligersmedaille het grootmodel uitgereikt. De verstrekking van de onderscheiding is een verantwoordelijkheid van de Kanselarij der Nederlandse Orden en wordt verstrekt als het bevoegd gezag voor de vrijwilliger een aanvraag heeft ingediend.

Bij een grootmodel hoort ook een baton van deze onderscheiding. De baton kan en mag gedragen worden op het formele tenue van betreffende dienst. BOVOMED-onderscheidingen voorziet deze diensten van de juiste batons en deze zijn bij ons te bestellen.

Deze week hebben wij van BOVOMED-onderscheidingen op verzoek wederom batons “Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid” geleverd aan een brandweerkorps van Brandweer Nederland.

 • Meer dan 15 jaar ervaring!
 • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
 • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
 • Flexibele en snelle levering!