West-Afrika 2014 – Operatie Tricolette

5 februari 2021

Geschiedenis Herinneringsmedaille Rampenbrigade

De Herinneringsmedaille Rampenbrigade werd op 17 augustus 1971 bij Koninklijk Besluit ingesteld door H.M. Koningin Juliana der Nederlanden. Aanleiding tot dit besluit was het optreden van militairen van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht in Tunesië. Er was geen beschikbare medaille om deze actie, die niet door de VN en het Rode Kruis was georganiseerd te belonen met een onderscheiding

De medaille werd verleend aan personen die, zo stelt het Koninklijk Besluit, “deel uitmakend van of tezamen met de krijgsmacht, ter plaatse van een door de Minister van Defensie aangewezen rampgebied in dienstverband daadwerkelijk aan de hulpverlening hebben deelgenomen”.

Elk van de uitgereikte medailles heeft een zilveren gesp op het lint waarmee de humanitaire actie wordt aangegeven.

In het Koninklijk Besluit van 1 februari 2000, “houdende hernieuwde instelling van het besluit tot instelling van de Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen” werd de Herinneringsmedaille Rampenbrigade omgedoopt in Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen, Het bleef dezelfde medaille met hetzelfde lint. De gespen zouden ook in de toekomst op het lint gedragen worden en nieuw ingestelde gespen zouden op het lint worden aangebracht.

Operatie Tricolette

Duur missie: 6 november 2014 – 24 januari 2015
Aantal militairen: 222

In de jaren 2014-2015 werd West-Afrika geteisterd door een ongekend grote uitbraak van het ebolavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie zag het virus als een bedreiging voor de gehele wereldbevolking. De Verenigde Naties richtte op 19 september 2014 de United Nations Mission for Ebola Emergency Relief (UNMEER) op. UNMEER coördineerde de noodhulp aan de getroffen landen. Intussen riepen de Verenigde Naties haar leden op hulpgoederen en logistieke ondersteuning te leveren.

Deze oproep vond ook gehoor in Nederland. In september bekeek Defensie de mogelijkheden voor de inzet van het ondersteunings- en bevoorradingsschip Karel Doorman. Het schip was geknipt voor de missie, maar nog niet afgebouwd. Op 24 oktober werd bekend gemaakt dat de Karel Doorman toch zou worden ingezet. Het schip ging hulpgoederen vervoeren naar Sierra Leone, Guinee en Liberia. De missie kreeg de naam operatie Tricolette.

Voorbereidingen

De bemanning werd uitgebreid met een force protection element en een landings-vaartuigendetachement van het Korps Mariniers. Ook het medische team werd versterkt. Dit team volgde een speciale ebolatraining. De hele bemanning kreeg voorlichting over het virus en voorzorgsmaatregelen. Strenge regels moesten de risico’s op besmetting tot een minimum beperken.

Uitvoer van de missie

De Karel Doorman is ingezet tussen 6 november 2014 en 24 januari 2015. Het schip vervoerde hulpgoederen van 9 EU-lidstaten (inclusief Nederland), verschillende hulporganisaties en particuliere aanbieders. Een deel van de lading werd opgepikt in Southampton en Gibraltar (Verenigd Koninkrijk) en in La Rochelle (Frankrijk).

De Karel Doorman deed 3 havens aan: Freetown in Sierra Leone, Conakry in Guinee en Monrovia in Liberia. Dit waren de zwaarst getroffen landen. Daarnaast bevoorraadde het meerdere malen een Brits schip, de RFA Argus, met brandstof en goederen. De Argus is een hospitaalschip dat voor de kust koerste.

Na een kort verblijf in Dakar, Senegal, begon de Karel Doorman op 15 januari aan haar terugreis. Op 24 januari liep het schip de haven van Den Helder binnen. Daarmee kwam de missie officieel ten einde.

De Karel Doorman ging terug naar de werf voor verdere afbouw en werd op 24 april 2015 officieel in dienst gesteld van de Koninklijke Marine. Bij deze gelegenheid ontving de bemanning voor haar inzet tijdens Operatie Tricolette van minister Hennis-Plasschaert de herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen met de gesp “WEST-AFRIKA 2014”.

Bronnen: nmm.nl en defensie.nl

De set bestaat uit de volgende onderscheidingen:

  • Herinneringsmedaille Humanitaire Hulpverlening bij Rampen met de gesp “WEST-AFRIKA 2014”.
  • Onderscheidingsteken voor Langdurige, Eerlijke en Trouwe Dienst bij de Zeemacht in brons.
  • Marinemedaille.
  • Nederlandse Sport Federatie Vaardigheidsmedaille  in brons
  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!