Overlijden drager Militaire Willems-Orde

15 mei 2021

Op vrijdag 14 mei 2021 overleed thuis in Norfolk op 104-jarige leeftijd de enige nog levende buitenlandse drager van de Militaire Willems-Orde, K.G. Mayhew.

Majoor Kenneth George Mayhew, geboren op 18 januari 1917, was een Britse veteraan uit de Tweede Wereldoorlog. Mayhew was een van de ontvangers van de Militaire Willems-Orde.

Mayhew werd ingelijfd in 1939 en diende als officier van het 1ste bataljon van het Suffolk Regiment. Hij voerde het bevel over een compagnie die in 1944 in Normandië landde. Later dat jaar was Mayhew betrokken bij gevechten in het zuiden van Nederland.

Het 1ste bataljon zou bij Arnhem luchtlandingstroepen ontmoeten als onderdeel van Operatie Market Garden, die echter mislukte. Tijdens gevechten in Nederland nam Mayhew’s compagnie deel aan de bevrijding van Weert (22 september), Venray en Overloon (16–19 oktober).

In Weert werd kapitein Mayhew bijgestaan ​​door lokale verzetsstrijders. Om Duitse posities te lokaliseren moesten ze zichzelf vaak blootstellen aan vijandelijk vuur, wat resulteerde in verschillende verwondingen bij de compagnie. Op 16 oktober 1944, tijdens de Slag om Overloon, raakte Mayhew gewond door granaten bij het maken van bruggen voor tanks over een stroom bij Venray. Hij werd naar een ziekenhuis in Brussel gestuurd, maar keerde terug naar zijn compagnie, tegen het bevel van zijn dokters in, uit angst dat zijn bevel aan iemand anders zou worden overgedragen. Op 25 februari 1945 raakte hij opnieuw gewond bij het oprukken naar de Rijn, en werd hij terug naar het Verenigd Koninkrijk geëvacueerd.

Na de Tweede Wereldoorlog wilde de Nederlandse regering buitenlandse soldaten belonen voor hun verdiensten bij de bevrijding van het land. Ze verzochten buitenlandse regeringen om onderscheidingsadviezen te sturen.

In oktober 1945 beval het Verenigd Koninkrijk Mayhew aan voor de Nederlandse dapperheidsonderscheiding de Bronzen Leeuw of het Bronzen Kruis. De Nederlandse regering besloot echter dat er een hogere eer moest worden toegekend.

Op 24 april 1946 werd Mayhew bij Koninklijk Besluit tot ridder geslagen door Koningin Wilhelmina der Nederlanden en ontving zij de Ridder vierde klasse van de Militaire Willems-Orde. De Orde is de hoogste en oudste militaire eer van het Koninkrijk der Nederlanden, verleend voor “het verrichten van uitstekende daden van moed, leiderschap en loyaliteit in de strijd”.

In de woorden van het koninklijk besluit:

“Tijdens de strijd om bezet Nederlands grondgebied te bevrijden onderscheidde hij zich door uitstekende daden van moed, leiderschap en loyaliteit. Bovendien legde hij een buitengewoon plichtsbesef en groot doorzettingsvermogen aan de dag, en was hij in alle opzichten, door een prijzenswaardig voorbeeld, een inspiratie voor allen in die glorieuze dagen.”

– Koningin Wilhelmina der Nederlanden, Koninklijk Besluit van 24 april 1946

  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!