Waardering voor de brandweermens

24 december 2021

Waardering voor de brandweermens

Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week en het hele jaar door zetten brandweermensen zich met hart en ziel in voor de samenleving. Dat geldt voor zowel vrijwilligers als beroeps, koude en warme functies. Het erkennen en waarderen van brandweermensen gebeurt op diverse manieren en het toekennen van onderscheidingen is daar één manier van. Onderscheidingen en waarderingsmiddelen staan voor trots op het werk bij de brandweer. Daarmee wordt ook vanuit het maatschappelijk belang waardering geuit voor het werk van de hulpverlener.

Sinds 1 april 1967 bestaat er binnen Brandweer Nederland een onderscheiding voor langdurige brandweerdienst. Deze is destijds ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Brandweer Vereniging en de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten. Daarnaast komen vrijwillig dienende brandweermedewerkers na minimaal 10 jaar in aanmerking voor de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid én konden zij tot 2020 na minimaal twintig dienstjaren worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Per 1 januari 2020 is laatstgenoemde benoemingsgrond vervallen.

Brandweermedaille

Set bestaande uit: Van links naar rechts: • Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties met de gesp “LIBANON 1979”. • Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid met gesp XX. • Onderscheiding voor 25 jaar Trouwe Langdurige Brandweerdienst. • UN-medal UNIFIL.

Samenwerking

Mede naar aanleiding hiervan is bij de voorloper van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s, de Raad van Brandweercommandanten, en de veiligheidsregio’s de wens ontstaan om de onderscheidingen aan brandweermedewerkers vanwege trouwe en langdurige dienst en voor bijzondere verdiensten om te zetten in staatsonderscheidingen. Dit proces is een paar jaar geleden met het Ministerie van Justitie en Veiligheid gestart en dat heeft geleid tot twee koninklijke besluiten die op 28 oktober 2021 zijn ingesteld. Publicatie in de Staatscourant heeft plaatsgevonden op 18 november 2021.

Deze formalisering betekent dat de Kanselier der Nederlandse Orden de onderscheidingen kan opnemen in het Besluit draagvolgorde onderscheidingen. Vergelijkbare onderscheidingen worden bij de Politie en Defensie uitgegeven voor personeel aangesteld voor uitvoering van de politie- en defensietaak. Ook deze onderscheidingen zijn ingesteld bij Koninklijk Besluit. Hiermee sluit de brandweer aan bij de lijn die gangbaar is bij politie en defensie. Nog meer waardering voor de brandweermens dus.

Het instellen van deze twee staatsonderscheidingen betekent niet dat voor bijzondere brandweerverdiensten geen aanvragen meer gedaan kunnen worden voor bijvoorbeeld de ridderorden.  Uitgangspunt is dat een kandidaat de meest passende en hoogste onderscheiding wordt toegekend en dat dus eerst deze mogelijkheden bekeken moeten worden. In dit document zijn de  bepalingen uit de besluiten verwerkt en wordt inzicht gegeven welke onderscheidingen en waarderingsmiddelen beschikbaar zijn en voor welke gelegenheden, prestaties of taken dit geldt. Tevens wordt aangegeven hoe het proces van aanvragen verloopt en welke draagvoorschriften er zijn.

Bent u in het bezit van onderscheidingen?

En bent u op zoek naar een bedrijf die uw medailles professioneel op kan maken? Wij helpen u daar graag mee!

Contact opnemen
  • Meer dan 15 jaar ervaring!
  • Vakkundig handwerk, geen automatisering!
  • Eén persoonlijk aanspreekpunt!
  • Flexibele en snelle levering!