06 425 092 09 info@bovomed.nl

Nieuw Besluit draagvolgorde onderscheidingen

Nieuw Besluit draagvolgorde onderscheidingen
28
Oct

Op 10 oktober 2017 heeft de Kanselier der Nederlandse Orden besloten om het “Besluit draagvolgorde onderscheidingen”, dat laatstelijk gewijzigd was op 25 juli 2013, aan te passen. Dit nieuwe besluit is op 18 oktober 2017 gepubliceerd in het Staatsblad en vanaf die datum van kracht.

Voor details aangaande dit onderwerp stanozolol pills verwijs ik u naar de volgende link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-58982.html